25N

Des de la primera reunió del grup d ́ igualtat es va començar a comentar el primer objectiu que es tenia com a grup detreball: la campanya vinculada amb el 25N

En aquesta primera reunió es va proposar com a deures fer una pluja d'idees per al tema, i es va anar recordantanteriors campanyes per seguir amb les línies que marca el consell.

D'aquesta pluja d'idees, per a la reunió següent van sorgir diverses idees, i van decidir decantar-se cap a la violènciasexual en parella. L?objectiu era visibilitzar, aprofitant una ponència que teníem la mateixa setmana del 25N d?IrisBorda, encaminada cap a una sexualitat sana en parella.

Per això, totes les persones del grup de treball es van anar documentant sobre el tema per aconseguir informació veraçi estudis. Així, es va començar a treballar en un document amb idees més concretes. Per aconseguir una campanyamés dinàmica, es van realitzar storys com a enquesta els dies 22, 23 i 24 de novembre, amb preguntes concretes perobservar quin percentatge de dones havien patit violència sexual en parella, oa través de la nostra informació,s'adonaven de l ́existència d ́aquesta violència sexual en parella.

La campanya va continuar el 25 de novembre amb una publicació, amb una recopilació de dades sobre la violènciasexual en parella, i vam finalitzar amb l'acte d'Iris Borda el dia 27 de novembre.