25N Alerta Violeta

El CJCS, a través dels seus grups de Treball de Comunicació i Igualtat, vol llançar una campanya amb motiu del 25N dirigint el missatge a un públic objectiu que es trobi a l'adolescència i la joventut, ja que moltes de les campanyes no arriben a aquest públic i aquest pateix un tipus de violència masclista que moltes vegades passa desapercebut.

Partint d'aquesta premissa, el grup de treball va celebrar diverses reunions periòdiques per fer la baixada creativa d'aquesta idea, decidir quins mitjans es farien servir per difondre la campanya i distribuir les tasques entre l'equip.

CONCEPTE CREATIU: Alerta Violeta 'va ser el claim triat, acompanyat de' Assenyalem els mètodes invisibles del patriarcat'. Es va decidir emprar aquest claim, ja que transmetia de forma directa l'objectiu de la nostra campanya, que era destapar i assenyalar aquells mètodes més subtils d'opressió i violència contra les dones i posar nom a aquells comportaments masclistes que pateixen.

ACCIONS:

- Publicació a xarxes socials amb conceptes com mansplaining o gaslighting i acompanyar-la d'una petita explicació perquè el públic els conegui i els pugui identificar.

- Realització d'enquestes sobre aquests conceptes per obtenir uns resultats simbòlics (que posteriorment farem públics) per mostrar la situació tan preocupant que pateixen les dones així com fomentar la reflexió i la crítica.

- Enviament de notes de premsa als mitjans per donar difusió a la campanya i convidar a participar en les accions en línia.

- Emissió dun manifest denunciant aquesta situació i mostrant el posicionament de rebuig del CJCS cap a la violència.