ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

El proper 5 de març, el Consell de la Joventut de Castelló organitzarà la seua Assemblea General Extraordinària. 

HORARI I LLOC

Sábado 5 de marzo
11:00 h primera convocatoria
11:30 h segunda convocatoria

Aula 108, Menador, Plaza Hort dels Corders, Castelló

ORDRE DEL DIA

Convocatòria AGE 050322

1. Inauguració i constitució de la mesa de l'Assemblea General Extraordinària.
2. Presentació i aprovació, si escau, de l'ordre del dia.
3. Presentació i aprovació, si escau, de l'acta de l'Assemblea anterior.
4. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l'any 2021.
5. Presentació i aprovació, si escau, dels pressupostos de l'any 2022.
6. Presentació i aprovació, si escau, del Pla de Treball de l'any 2022.
7. Presentació i aprovació, si escau, de l'informe d'altes i baixes d'entitats.
8. Presentació i aprovació, si escau, dels canvis en la Comissió Permanent.
9. Precs i preguntes.
10. Conclusió de l'Assemblea General Extraordinària del Consell de la Joventut de Castelló.

A l'Assemblea poden assistir dos delegats o delegades per cada Entitat Membre de Ple Dret, amb veu i vot i altres tantes persones convidades com es consideren (amb veu però sense vot), sempre que no superen els 35 anys.

Les acreditacions de les persones delegades i convidades es podran realitzar des del moment de la convocatòria de l'Assemblea fins al moment del seu començament, presencialment. Caldrà presentar el DNI/NIE o qualsevol altre document acreditatiu en l'entrada de l'Assemblea. Una vegada iniciada, no es podrà realitzar cap acreditació.

No obstant això, us recordem la importància d'acreditar-se prèviament, per motius logístics, de control d'aforament i per a assegurar totes les mesures de seguretat necessàries. Com sabeu, per motius COVID-19, tant l'aforament de les sales com les places de l'alberg són més reduïdes.

La documentació necessària per a la AGE se us enviarà amb temps suficient, d'acord amb l'ordre del dia i dins dels terminis reglamentàriament establits. No farà falta que porteu la documentació impresa, atés que els documents ja han sigut enviats. No se us facilitarà cap còpia dels documents ja enviats.